COVID-19 Somali Portal

WhatsApp logo and phone number 1-613-229-3373

Macluumaadka xiriirka

Qadka teleefoonka  COVID-19 ee Heyada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa (Ottawa Public Health COVID-19 telephone line)

  • Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 6:30 galabnimo
  • Maalmaha u danbeeya todobaadka, laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo
  • Tarjumaad ayaad ku heli kartaa luuqado badan
  • Teleefoonka: 613-580-6744 raac macluumaadka qadka teleefoonka loogu tala galay COVID-19
  • TTY: 613-580-9656

Macluumaadka tallaalka hargabka (Flu vaccine information)

Waxaad ballansan kartaa ballantaada ama waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah halkan: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Tallaalka ifilada xilliyeedka waxaa lagu bixin doonaa farmasiyada Ottawa ee la doortay iyo iyadoo loo sii marinayo dhakhaatiirta qoyska.

Rugaha hargabka Bulshada ee Caafimaadka Dadweynaha Ottawa waxay diyaar u ahaan doonaan ballan keliya dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh.

Dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh waxay qabsan karaan ballan haddii ay buuxiyaan shuruudahan soo socda:

  • Dadka da'doodu tahay lix bilood ilaa laba sano iyo xubnaha qoyskooda
  • Dadka ee heysato caqabado wajahaya qaadashada tallaalka hargabka sida:
  • Waad ku cusubtahay wadanka (Kanada)
  • Ma heysatid Caymiska ama kadhka Caafimaadka ee Ontaariyo (OHIP card)
  • Ma lihid daryeel bixiye aasaasi ah, sida dhakhtar ama kalkaaliye waxaana kugu adkaatay helitaanka tallaalka farmashiyaha

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka ifilada ee sanadkan, booqo bogga internetka ee Hargabka Caafimaadka Dadweynaha Ottawa: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Contact Us