COVID-19 Somali Portal

WhatsApp logo and phone number 1-613-229-3373

Macluumaadka xiriirka

Qadka teleefoonka  COVID-19 ee Heyada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa (Ottawa Public Health COVID-19 telephone line)

  • Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 6:30 galabnimo
  • Maalmaha u danbeeya todobaadka, laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo
  • Tarjumaad ayaad ku heli kartaa luuqado badan
  • Teleefoonka: 613-580-6744 raac macluumaadka qadka teleefoonka loogu tala galay COVID-19
  • TTY: 613-580-9656

Contact Us