Somali Hub

Last updated: March 21, 2023

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo ballansado tallaalka bivalent ka ah ee COVID-19, booqo
OttawaPublicHealth.ca/COVID19Vaccine

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan COVID-19 tallaalka xoojinta bivalentka, booqo
OttawaPublicHealth.ca/FAQVaccine

Contact details:

Si aad u hesho macluumaadka caafimaadka guud iyo agabka Soomaaliga, fadlan la xidhiidh Saraakiisha Mashruuca Caafimaadka Dadweynaha Hindah Walhad.

(To receive public health information and resources in Somali, please connect with Public Health Project Officer Hindah Walhad)

Hindah Walhad 

Public Health Project Officer

Somali Community Pilot Project

Community Engagement Team

Ottawa Public Health

Cell: 613-581-1041

Email:

hindah.walhad@ottawa.ca

Macluumaadka tallaalka hargabka

Waxaad ballansan kartaa ballantaada ama waxaad ka heli kartaa macluumaad

dheeraad ah halkan: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Tallaalka ifilada xilliyeedka waxaa lagu bixin doonaa farmasiyada Ottawa ee la

doortay iyo iyadoo loo sii marinayo dhakhaatiirta qoyska.

Rugaha hargabka Bulshada ee Caafimaadka Dadweynaha Ottawa waxay diyaar u

ahaan doonaan ballan keliya dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh.

Dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh waxay qabsan karaan ballan haddii ay

buuxiyaan shuruudahan soo socda:

  • Dadka da'doodu tahay lix bilood ilaa shan sano iyo xubnaha qoyskooda
  • Dadka ee heysato caqabado wajahaya qaadashada tallaalka hargabka sida:
  • Waad ku cusubtahay wadanka (Kanada)
  • Ma heysatid Caymiska ama kadhka Caafimaadka ee Ontaariyo (OHIP card)
  • Ma lihid daryeel bixiye aasaasi ah, sida dhakhtar ama kalkaaliye waxaana kugu adkaatay helitaanka tallaalka farmashiyaha

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka ifilada ee sanadkan, booqo bogga internetka ee Hargabka Caafimaadka Dadweynaha Ottawa: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Talaalo

Carruur badan ayaa waayay tallaalada ay u baahan yihiin dugsiyada iyo xanaano maalmeedka. La'aantoodna, cudurrada sida jadeecada iyo cudurrada dabaysha oo kale si fudud ayaa loo faafi karaa. Ilaa iyo hadda tallaalada joogtada ah waa in la ilaaliyo ubadkeenna iyo bulshooyinkeenna. Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo sidii aad ku ogaan lahayd tallaalkee ayaa ilmahaagu u baahan yahay?

Wac si aad ula hadasho Kalkaalisada Caafimaadka ee 613-580-6744 ama tag boggeena internetka wixii macluumaad dheeraad ah.

Tallaalkee ayaa COVID-19 laga heli karaa caruurta? 
What COVID-19 vaccines are available for children?
Da'daSoosaarka TalaalkaJadwalka tallaalkaInta lagu Taliyey
6 bilood ilaa 4 sano Pfizer-BioNTech Comirnaty (3 mcg) 3 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta 1 iyo 2

Iyo

2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta 2 iyo 3

6 bilood ilaa 5 sano Moderna Spikevax (25 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta
5 ilaa 11 sano Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta
6 ilaa 11 sano Moderna Spikevax (50 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta

Helitaanka Daaweynta Fayruska COVID-19 Ottawa

Fayruska daawayn tiisa waxaa helikara dadka waawayn ee u halista ah caabuqa COVID-19. 

Daawooyinka lahelikro (sida Paxlovid) waxay kaa hor jogsan kartaa in aad ku xanuusato hadii aad cunto 5 bari gudahood marka aad isku argto calaamoodaha ugu horeeya ee caabuqa. Dhakhtar ayaa kuu sheegi kara hadii aad halis u tahay xanuunka oo aad xaq u leedahay daawadaan.

Fidiyoow (Videos)

Waa maxay sababta aan u dooranayo in aan is tallaalo

Mudnaanta Dadyowga iyo COVID-19

Goormaad iska baari kartaa COVID-19

Cafimaadka Maskaxda Dhowr

Sheekoyinka Safiirada Tallaalka COVID-19 - Hannah

Kheyraadka (Resources):

Contact Us