Somali Hub

Last updated: November 24, 2022

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo ballansado tallaalka bivalent ka ah ee COVID-19, booqo
OttawaPublicHealth.ca/COVID19Vaccine

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan COVID-19 tallaalka xoojinta bivalentka, booqo
OttawaPublicHealth.ca/FAQVaccine

Contact details:

Si aad u hesho macluumaadka caafimaadka guud iyo agabka Soomaaliga, fadlan la xidhiidh Saraakiisha Mashruuca Caafimaadka Dadweynaha Hindah Walhad iyo Saynab Xasan.

(To receive public health information and resources in Somali, please connect with Public Health Project Officers Hindah Walhad and Saynab Xasan.)

Hindah Walhad and Saynab Xasan

Public Health Project Officers

Somali Community COVID-19 Prevention Plan

Community Engagement Team

Ottawa Public Health

Cell: 613-325-3511 or 613-581-1041

Email:

hindah.walhad@ottawa.ca
saynab.xasan@ottawa.ca

Macluumaadka tallaalka hargabka

Waxaad ballansan kartaa ballantaada ama waxaad ka heli kartaa macluumaad

dheeraad ah halkan: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Tallaalka ifilada xilliyeedka waxaa lagu bixin doonaa farmasiyada Ottawa ee la

doortay iyo iyadoo loo sii marinayo dhakhaatiirta qoyska.

Rugaha hargabka Bulshada ee Caafimaadka Dadweynaha Ottawa waxay diyaar u

ahaan doonaan ballan keliya dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh.

Dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh waxay qabsan karaan ballan haddii ay

buuxiyaan shuruudahan soo socda:

  • Dadka da'doodu tahay lix bilood ilaa shan sano iyo xubnaha qoyskooda
  • Dadka ee heysato caqabado wajahaya qaadashada tallaalka hargabka sida:
  • Waad ku cusubtahay wadanka (Kanada)
  • Ma heysatid Caymiska ama kadhka Caafimaadka ee Ontaariyo (OHIP card)
  • Ma lihid daryeel bixiye aasaasi ah, sida dhakhtar ama kalkaaliye waxaana kugu adkaatay helitaanka tallaalka farmashiyaha

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka ifilada ee sanadkan, booqo bogga internetka ee Hargabka Caafimaadka Dadweynaha Ottawa: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Tallaalkee ayaa COVID-19 laga heli karaa caruurta? 
What COVID-19 vaccines are available for children?
Da'daSoosaarka TalaalkaJadwalka tallaalkaInta lagu Taliyey
6 bilood ilaa 4 sano Pfizer-BioNTech Comirnaty (3 mcg) 3 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta 1 iyo 2

Iyo

2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta 2 iyo 3

6 bilood ilaa 5 sano Moderna Spikevax (25 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta
5 ilaa 11 sano Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta
6 ilaa 11 sano Moderna Spikevax (50 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta

Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato tallaalka COVID-19 ee Carruurta? 6 Bilood ilaa wixii ka hooseeya 5 sannadood?

Tallaalka COVID-19 waa shaqaynayaa oo ilaalinayaa xubno badan oo bulshadeenna ah, oo ay ku jiraan kuwa dugsiyada, kaamamka iyo meelaha daryeelka ilmaha. Ilaalinta carruurta iyo kuwa ku xeeran waa mudnaan.

Helitaanka Daaweynta Fayruska COVID-19 Ottawa

Fayruska daawayn tiisa waxaa helikara dadka waawayn ee u halista ah caabuqa COVID-19. 

Daawooyinka lahelikro (sida Paxlovid) waxay kaa hor jogsan kartaa in aad ku xanuusato hadii aad cunto 5 bari gudahood marka aad isku argto calaamoodaha ugu horeeya ee caabuqa. Dhakhtar ayaa kuu sheegi kara hadii aad halis u tahay xanuunka oo aad xaq u leedahay daawadaan.

Ma ogtahay in carruurta da'doodu u dhaxayso shan ilaa 11 ay hadda xaq u leeyihiin tallaalka COVID-19?

(Did you know that children between the ages of five to 11 are now eligible for a COVID-19 Vaccine?)

Ballan qabso maanta. Sacadaha ama waqtiga la heli karo: 

  • Xariirka tallaalka COVID-19 (covid19.ontariohealth.ca/) ama wac xarunta xiriirka gobolka 1-833-943-3900. 
  • Rugaha Bulshada oo door farmashiyaal 
  • Naga soo wac 613-580-6744 si aad ula hadasho kalkaalisada caafimaadka dadweynaha taasoo ka jawaabi karta su'aalahaaga oo kugu taageeri kara tallaalka COVID-19. 
  • ottawapublichealth.ca/ChildCovid19Vaccine

Rugaha caafimaadka ee dugsiga kadib

(After school clinics)

Hey’ada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa, waxay dadka la socodsiinaysaa in  tallaalka COVID-19 lasiin karo qof kasta  oo ah 5 jir iyo. Waxeyna ka qaadan karaan 70 meelood oo ah iskuulo ama dugsayada waxbarashada.

Uma baahnid balan hadii aad rabtid in aad imaatid Rugaha caafimaadka. Lasocona in ee kuu furanyihiin ilaa iyo fiidkii.

Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha dugsiga, booqo shabakadeena:

Dugsiga kadib xarumaha tallaalka COVID-19

Fidiyoow (Videos)

Waa maxay sababta aan u dooranayo in aan is tallaalo

Mudnaanta Dadyowga iyo COVID-19

Goormaad iska baari kartaa COVID-19

Cafimaadka Maskaxda Dhowr

Sheekoyinka Safiirada Tallaalka COVID-19 - Hannah

Kheyraadka (Resources):

Contact Us